Individuální koučink

3 měsíce spolupráce v pravidelných intervalech jedenkrát za dva týdny ve stejný den a čas. 

Osobně, online nebo telefonicky.

Cena za 6 sezení x 60 min. je 13 200 Kč.
(Je možné rozdělit na tři měsíční platby 3 x 4 400 Kč.)

Častá témata, která se svými klienty řeším:

  • životní time-management
  • vztahy (rodinné, partnerské, přátelské, pracovní)
  • komunikace a jak si poradit v konfliktní situaci
  • hranice, sebevědomí, sebehodnota
  • změny práce, přechod z práce na RD a z RD do práce

Metody

Koučování je na jedné straně o stavění výzev, o možnosti setkat se v bezpečném prostředí s nekomfortem, otestovat si své hranice a najít odvahu udělat změnu.

Na straně druhé je o podpoře a péči, o zvědomování a budování silných stránek osobnosti, na kterých se dá stavět, o nacházení zdrojů síly, které máte sami v sobě k dispozici.

Na společných sezeních objevujeme vaše silné stránky, schopnosti, které přehlížíte a přitom jsou jedinečné, i hodnoty, které jsou pro vás v životě důležité.

Díky tomu postupně nacházíte ryze svůj způsob prožívání smyslu a radosti, cestu ke vztahům, ve kterých je vám dobře, i k dostatku prostoru sami pro sebe.

Porozumět vašemu chování, rozhodování a vnímání světa mi pomáhá jungovská typologie osobnosti.

Při své práci se řídím Etickým kodexem EMCC.

Jak pracuji

Než se poprvé potkáme, je užitečné se zamyslet nad pár otázkami. Sepsala jsem je do článku >> Jak se připravit na první setkání s koučem << Urovnáte si své myšlenky i očekávání a nebudete plýtvat svým časem ani prostředky.

Na prvním setkání spolu potom zmapujeme co Vás trápí, jaký to má kontext a specifikujeme, čeho chcete dosáhnout.

Na dalších setkáních pracujeme na nalézání konkrétních řešení, ověřujeme pokroky i to, jestli jdete správným směrem. Vše se dává do pohybu postupně.

Na posledním setkání se ohlížíme zpět, vyhodnocujeme přínos koučovací spolupráce, případně se bavíme o dalším postupu nebo doporučení k dalšímu rozvoji.

Rušení schůzek a změny termínu

Koučovací spolupráce je zájmem klienta. Objednaný termín je závazný, místo mám vždy vyhrazené pouze pro Vás. 

Bezplatně zrušit termín a přesunout jej na jindy je možné, pokud tak učiníte nejméně 24 hodin před začátkem domluveného setkání.

 

V případě, že na schůzku nedorazíte vůbec, nebo ji zrušíte méně než 24 hodin předem, bude sezení hrazeno v plné výši. Takto promeškané nebo zrušené setkání nezakládá nárok na náhradní termín.

Simona Dosedělová

Štěpánkova 1019/13
150 00 Praha 5 – Košíře

IČ 01215833

Zapsaná v živnostenském rejstříku u úřadu příslušném podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 5.