Jak se vypořádat se situací, kterou nemáte pod kontrolou

Pro lidi, kteří mají rádi ve věcech řád, kteří plánují, organizují a rádi nachází řešení, bývají situace, které nemohou mít ve svých rukou stresující. Metafora podzimu může těmto lidem přinést úlevný náhled. Proměnlivost Počasí neovlivníme. A to podzimní je dost nevypočitatelné a proměnlivé. My se ale přece umíme přizpůsobit situaci a měnícím se podmínkám. Místo […]