Ženské poradní kruhy

Pokud vám občas v blízkých vztazích chybí

 • pocit důvěrnosti,
 • přijetí bez posuzování,
 • pocit, že jste slyšena a pochopena,

přijďte načerpat sílu a inspiraci do kruhu, který vám poskytne podporu a prostor pro sdílení i seberozvoj.

Ženské kruhy jsou o sdílení a vzájemné podpoře. Dáváme a nacházíme v nich empatii.

Ženský poradní kruh

Poradní kruh je metoda, která učí otevřené komunikaci, autentickému sdílení a opravdovému naslouchání. Vede ke ztišení vnitřního monologu a ruminací. Umožňuje vcítění se a napojení na ostatní, učí neočekávat a nehodnotit.

Může být místem důvěrných vztahů, díky tomu, že v kruhu společně ctíme tato pravidla:

 • nehodnotící přístup,
 • důvěrnost informací,
 • naslouchat od srdce,
 • mluvit od srdce (spontánnost a autenticita),
 • mluvit k věci
 • a strukturované vedení kruhu.

Je prostorem, kde můžete být sama za sebe, sdílet a zažívat uvědomění, že v tom nejste sama, ať už je to cokoliv. Sdílet, postěžovat si a najít úlevu je důležité. Ale protože to samo o sobě nepřináší řešení našich životních situací. Pak je potřeba obrátit list a ptát se, co s tím, když se necítím dobře.

Aby byly naplněny všechny předchozí body, mají ženské poradní kruhy jasně danou strukturu (nejčastěji formou Bálintovské skupiny) a využívám při nich také koučovací prvky. To mi pomáhá držet témata poradních kruhů tak, aby se z hovoru nestalo povídání s mnoha odbočkami, ze kterého nic nevyplývá.

Potom může kruh přinést každé ženě to, co v daný moment pro svůj život potřebuje.

Věkové omezení? Neexistuje. Je obohacující, když se na kruhu potkáme v pestrém věkovém složení. Moudrost je ukrytá mezi generacemi.

Buďte součástí

Pokud byste ve svém životě ocenily prostor

 • kde budete vy a váš vnitřní svět v bezpečí,
 • kde můžete pravidelně pečovat o svou psychickou pohodu,
 • čerpat moudrost a sílu,
 • nacházet klid a vyrovnanost,
 • zažívat podporu, sdílení, přijetí, hluboké sebepoznání i seberozvoj,
 • dotýkat se kvality a esence ženskosti

pojďte tento prostor svou přítomností spoluutvářet.

Kruhu je možné položit otázku, požádat o podporu nebo debatovat předem daná témata, věnovat se konkrétnímu tématu některé z účastnic nebo nechat téma volně vyplynout “teď a tady”.

Je příjemné navštěvovat pravidelně stálou skupinu a jít do hloubky, protože témata zrají a vy máte možnost sledovat svůj vývoj v čase.

A kdo je Simona Dosedělová?

Jsem koučka a lektorka. Při individuální spolupráci soustředím pozornost na otázky životního smyslu, vztahy a komunikaci. Pomáhám dosáhnout vnitřní celistvosti a síly a najít čas na život. I tato témata se nám jistojistě do ženských kruhů propíší.

Jsem taky máma dvou malých dětí. A jsem taky nová sousedka v Košířích, která by ráda navázala vztahy s komunitou. Proto mi dává smysl vytvářet prostor společného setkávání a proto padl výběr místa právě na Hájovnu v Cibulce. Těším se, že se poznáme. :-)

O aktuálních termínech pravidelně informuji na FB a IG.

Pokud byste se chtěly v ženském kruhu potkat na jiném místě v Praze, dejte mi vědět. Určitě vymyslíme způsob.

Další články: