Co ještě potřebujete nechat uzrát?

Co vás jako první napadne, když se řekne léto? Co vám léto evokuje? Co je pro vás symbolem léta a jak těmto symbolům rozumíte? Jaké významy v nich čtete?

Tentokrát jsme se s Anitou sešly k našim letním úvahám v Malešickém parku a bavily jsme se o tom, co léto evokuje nám.

Léto se mi pojí s dozráváním (ovoce, přírody) a téma dozrávání mi přeneseně symbolizuje trpělivost v životě. Jak se výsledek našich činností a snah vyloupne, jaký se ukáže být, jestli obstojí nebo neobstojí.

Když si všímáme cesty rokem, léto je taky o zpomalení, zklidnění a dočerpání sil.

Někdy jsme až urputně zaměření na to, co jsme si naplánovali a co chceme. Máme jasně stanovené kroky, které k tomu mají vést a třeba si nevšimneme, že potřebujeme zvolnit a podívat se na to všechno jinak.

Nechat věci plynout a vyplynout a dovolit si některé věci taky pustit a dočerpat síly, než se zase v plné síle vrhneme dál, je taky důležité.

Koučovací práce často směřuje dopředu, do budoucnosti a pracuje s plánováním kroků, které vedou k cíli. Téma trpělivosti a dozrávání, připomíná, že někdy je dobré, umět opustit, co se nedaří, chvíli vyčkávat, ať se ukáže, jestli je to správná cesta a jestli i ten cíl, ke kterému směřujeme dává smysl, jestli je pro nás užitečný, jestli je to cíl, který sami chceme a potřebujeme, jestli odpovídá našim hodnotám.

Zvolnit, vydechnout a rozhlédnout se, jestli nás náhodou právě teď život nezve k tomu, vydat se jinou cestou.

Dnes tedy pracovní listy, které vás myšlenkově zavedou k tomu, kde zvolnit, co nechat plynout, co nechat dozrát a co naopak opustit.

Další články:

Ženské poradní kruhy

Pokud vám občas v blízkých vztazích chybí pocit důvěrnosti, přijetí bez posuzování, pocit, že jste slyšena a pochopena, přijďte načerpat sílu a inspiraci do kruhu, který vám poskytne podporu a prostor pro sdílení i seberozvoj.