Hledání řešení s metaforou „rozhledna“

Když řešíme nějakou těžkou situaci, tak taky pomyslně stoupáme na takovou rozhlednu. Pojďte tuto metaforu využít pro hledání a nacházení řešení.

Pata rozhledny

Představte si situaci, kterou právě řešíte. A představte si ji jako obraz, že právě teď stojíte u paty rozhledny a mapujete:

 • Co se teď děje?
 • Jaké to teď a tady je?
 • Co byste teď potřebovali?
 • Jaký problém chcete řešit? Co konkrétně vás trápí?
 • A jak by to mělo vypadat, až bude problém vyřešen?

Po schodech nahoru

Pokračujte tím, že začnete stoupat po schodech nahoru. Každý schod, na který postoupíte vám dá odpověď na jednu vaši otázku. S každou další nalezenou odpovědí budete blíž k řešení vaší situace.

U paty rozhledny jste si pojmenovali, co přesně vás trápí, jaký problém chcete vyřešit a ujasnili jste si, jak by to mělo vypadat, až tuto situaci vyřešíte.

Jak stoupáte nahoru, pokládáte si další otázky:

 • Jaké mám možnosti, co všechno je v mých silách a co ještě si potřebuju promyslet nebo zmapovat?

 Mapujte své zdroje síly, překážky i možnosti jejich překonání a odpovězte si i na tyto otázky:

 • Co vám komplikuje nebo znemožňuje problém vyřešit?
 • Jak si bráníte vy sami?
 • Jaké vaše vlastnosti nebo schopnosti vám mohou pomoci situaci vyřešit?
 • Koho můžete požádat o pomoc?
 • Jaké tři věci byste mohli pro řešení udělat, kdyby vám nestálo v cestě vůbec nic?

Jakmile si na tyto otázky odpovíte, vstupujete na vrchol rozhledny.

Vrchol rozhledny

Právě jste vystoupali po schodech na vrchol rozhledny, po cestě jste překonali různé překážky a teď získáváte nadhled, vyjevují se vám možnosti, souvislosti, máte rozhled a vnímáte věci v propojitostech. Právě tady nalézáte řešení.

 • K čemu vás to vede?
 • Jaký první krok teď uděláte?

Vytiskněte si dnešní otázky na připraveném pracovním listu a přemýšlejte s tužkou v ruce. Stojí za to své postřehy zaznamenat, využít jejich sílu a nenechat je rozplynout.

Další články:

Ženské poradní kruhy

Pokud vám občas v blízkých vztazích chybí pocit důvěrnosti, přijetí bez posuzování, pocit, že jste slyšena a pochopena, přijďte načerpat sílu a inspiraci do kruhu, který vám poskytne podporu a prostor pro sdílení i seberozvoj.