Jaká je právě teď vaše cesta?

Obraz cesty můžete při koučování potkat často. Tato jednoduchá metafora překládá někdy složitý a těžkopádný koučovací slovník o výkonech, cílech a motivaci do stravitelnější a srozumitelnější podoby.

My si tu metaforu můžeme představit například jako symbol celého života, můžeme mluvit o životním období, o cestě nějakého projektu nebo o pouhém okamžiku. Pokud chcete najít odpovědi k určitému životnímu období nebo milníku, představte si ho jako cestu a pokládejte si tyto otázky:

  • Kde má tato vaše cesta (období, moment) začátek?
  • Má ta cesta nějaký konec? Je v dohledu? Co vás ještě čeká, než ho dosáhnete?
  • Nebo už skončila? Potom, jaká ta vaše cesta byla? Co vám pomohlo, dojít až na konec? Jak jste to dokázali?
  • Jaká je ta cesta, v místě, kde jste právě teď?
  •  Jak to tam vypadá? Jak se tam cítíte?
  • Co na té cestě potkáváte (např. symboly, rozcestí, křižovatky)?
  • Jaké překážky musíte překonávat?
  • Čeho si všímáte podél cesty?
  • Popište všechno, co přitahuje vaši pozornost.
  • A ptejte se po významu těchto věcí ve vašem životě. Co symbolizují? Jak tomu rozumíte? Jakou zprávu vám přináší? Jaké pocity ve vás vyvolávají?

Pokud si chcete s metaforou takto pohrát, stáhněte si pracovní listy. Najdete tam všechny otázky ke každé části vaší cesty detailně rozepsané.

Další články:

Ženské poradní kruhy

Pokud vám občas v blízkých vztazích chybí pocit důvěrnosti, přijetí bez posuzování, pocit, že jste slyšena a pochopena, přijďte načerpat sílu a inspiraci do kruhu, který vám poskytne podporu a prostor pro sdílení i seberozvoj.