Síla a kouzlo metafor

Metaforám se v životě nevyhnete. I když si jich třeba nevšímáte i vy je ve svém slovníku máte a používáte je. V našich životech hrají důležitou roli – učí nás, inspirují, pomáhají nám vyjádřit to, pro co těžko hledáme přímá pojmenování.

V procesu koučování klientovi pomáhají zorientovat se ve své situaci, získat nadhled a vhled do situací. Rozkrývání významu metafor pomáhá pochopit hlubší souvislosti, dívat se na situaci z nových perspektiv, v jiných souvislostech a díky tomu nacházet řešení.

Metafory mají velkou sílu a až zvláštní kouzlo. Racionální mysl nás totiž v některých situacích a při rozhodování blokuje a právě metafora nám může pomoci rozklíčovat téma trochu jinak ve větší hloubce i šířce. Je to tím, že výrazně oslovuje naše nevědomí a emoční prožívání. V metafoře jsme autentičtí, zapojujeme pravou mozkovou hemisféru, aktivujeme intuici.

Díky tomu jsou metafory skvělým koučovacím i sebekoučovacím nástrojem. V dialogu vás kouč podpoří zůstat v metafoře, hledat význam a rozvíjet představy. Pro vaši sebekoučovací praxi jsme připravily tuto sérii, skrze kterou můžeme být partnerem pro váš vnitřní dialog.

Nabídneme vám otázky, abyste mohli po významu metafor pátrat sami a nacházet jejich význam ve svém životě. Metafory jsou přenesené významy, nečtěte je doslova, buďte hraví a pouštějte se s lehkostí do hloubky.

Sebekoučování je skvělá cesta, jak kultivovat svou osobnost, jak si poradit s problémy nebo najít řešení nějaké zapeklité situace. Je ale potřeba vyhradit si na sebe nerušený prostor a vzít si k tomu vhodné koučovací metody a jednou z těch metod může být právě práce s metaforou.

Tímto vás zveme na cestu inspirace ze světa přírodních metafor a přejeme vám, aby vám to dávalo smysl a aby vás to bavilo. A kdybyste cítili, že na to nechcete být sami, dejte nám vědět.

Sebekoučování není o tom, že si máte vždy se vším poradit sami, je to taky o tom, umět rozeznávat stavy “tohle zvládnu sám a mám k tomu tyto a tyto nástroje” a “už se v tom plácám, nemám potřebný odstup, sílu, schopnosti“, a potom je zdravé požádat o pomoc a náhled zvenčí.

Kdo tohle umí, má náskok před dříčem, který se zarputile snaží všechno zvládnou sám, ale už v polovině cesty k cíli sotva popadá dech. :-)

Další články:

Ženské poradní kruhy

Pokud vám občas v blízkých vztazích chybí pocit důvěrnosti, přijetí bez posuzování, pocit, že jste slyšena a pochopena, přijďte načerpat sílu a inspiraci do kruhu, který vám poskytne podporu a prostor pro sdílení i seberozvoj.