Na co vám posvítí metafora Slunce?

Metafora slunce je velmi bohatá. Slunce je často symbolem radosti, živosti, energie, odvahy nebo hravosti.

Při našem povídání, ale metafora přinesla i další skryté významy. A protože slunce může příjemně hřát, ale taky spálit, berte to jako nabídku témat, jako mnohé sluneční paprsky a nechte se vést třeba jen jediným, který vás zahřeje.

Hned od začátku můžete pracovat s pracovními listy a zapisovat si své postřehy. Můžete si je stáhnout i vytisknout >>tady<<.

Stabilita ve změnách

Metafora slunce může přinášet např. téma stability. Slunce totiž každý den vychází a zapadá, můžeme se na to spolehnout. Je to jedna z mála jistot, které máme.

Jde o vnímání stability v pohybu, ve změnách, které nám příroda připomíná svou proměnlivostí. Každý den se příroda mění, střídá se světlo a stín, proměňují se roční období.

Když se touto optikou podíváte na svůj život, co jsou vaše záchytné body?
O jaké jistoty se v tom všem pohybu, kterým život je, můžete opřít?

Opora

Symbolem léta je slunce a když v tom příběhu půjdeme ještě dál, tak symbolem slunce je slunečnice. A v květech slunečnice jsou ukryté přírodní mandaly i zajímavé matematické propojitosti – např. Fibonacciho řada čísel.

Slunečnice je výrazným symbolem stability, energie, pevnosti. Takže když si představíte sami sebe jako takovou slunečnici, která stojí zpříma a pevně.

Pro koho jste vy tím stabilním prvkem v životě?
Komu dáváte jistotu? Kdo se o vás může opřít?

Naděje

Slunce svítí vždycky, jen ho někdy nevidíme za mraky. Ale nad nimi je pořád. A toto uvědomění může být velkou podporou.

I když nám někdy slunce nesvítí, každý i ten největší mrak má ten stříbrný okraj. 

Jsou to další témata, která slunce přináší – například téma naděje, optimistických vyhlídek, vyčkání.

Energie

Když metaforu přeneseme do našich vztahů – kdo je nebo byl sluncem vašeho života?

Jaké vlastnosti a charakteristiky byste mu připsali?
Co se vám k němu pojí za zážitky nebo situace?

A pak to obraťte sami  na sebe.

Když vcházíte do místnosti, jakou s sebou berete energii?
Jakou přinášíte energii do komunikace a tedy do vašich vztahů?
Jste i vy pro někoho sluncem?

Radost

A závěrem zpět k radosti, protože ta je projevem naší životní enegie. Tu můžeme ze sebe zářit.

Co právě vám tu radost v životě přináší?
Co vám dělá radost?

Další články:

Ženské poradní kruhy

Pokud vám občas v blízkých vztazích chybí pocit důvěrnosti, přijetí bez posuzování, pocit, že jste slyšena a pochopena, přijďte načerpat sílu a inspiraci do kruhu, který vám poskytne podporu a prostor pro sdílení i seberozvoj.